Третмани на состојби и болести на уста

Навремено и правилно дијагностицирање на состојбите во устата како и правилна хигенско-диетска обука на пациентите, во многу ќе ги подпомогне софистицираните третмани што во нашата ординација ги спроведуваме врз пациентите со проблематични состојби и болести. Мекоткивен ласер, електрофореза, јонофореза, киретази и пакувања на џебови се само дел од постапките што ги применуваме со цел санирање на пардонтопатија. – Навремено откривање и упатување на повисоко ниво на состојби во уста кои се одраз на пореметено општо здравје, совети од орален аспект. – Навремено откривање на тумори локализирани во орофацијална регија и упатување на повисоко ниво.
Scroll to top