Работа со деца

detska

Работата со деца е осетлива област и бара многу трпение пред се стекнување доверба на детето кон терапевтот. Еднаш создадена доверба има далекосежно влијание и е одличен влог за понатамошен исправен став кон оралното здравје на поединецот. Со децата треба многу трпение и огромна љубов, за да се надмине стравот од болна интервенција. Во нашата ординација се трудиме со пристапот и методите на безболна интервенција максимално да го стекнеме поверението на дечињата.
Постапки кои се најчесто зафатени се: залевање на фисури на трајни заби и пломбирање и лекување на млечни и трајни заби. Fluor profilaksa и стекнување на правилни орално хигенски навики од најрана возраст.

Scroll to top