Естетска Стоматологија

Естетска стоматологија: е интердисциплинарна гранка во стоматологијата со цел подобрување на убавината на забите и враќање на самодовербата кај пациентите. Под естетска стоматологија се подразбира изработка на високо-естетски пломби, на безметални фасети, коронки и мостови, инлеи и онлеи, како и професионално избелување на забите.
Во нашата ординација може да ја добиете и Холивудската Lumineers насмевка, во само две посети и комплетно безболно.

Scroll to top